EL NOSTRE OBJECTIU

Facilitar l’aprenentatge d’una llengua estrangera de manera natural i amena, adaptant-nos a cada alumne/a segons l’edat i les necessitats.

L'ESCOLA

APRENENTATGE

Aproximació comunicativa que permet que cada alumne/a tingui l’oportunitat de desenvolupar les seves aptituds, tan oral com escrites, i aprengui d’una manera més efectiva.

metodologia

La millor manera d’aprendre una llengua és parlant, escoltant, llegint i escrivint sense oblidar la importància de fomentar l’autonomia d’aprenentatge en els nostres alumnes. 

project based learning (pbl)

.A l’aula, l’alumne és el centre i protagonista del seu propi aprenentatge. Project based learning és una metodologia educativa dinàmica en la que els alumnes s’enriqueixen de coneixement i habilitats buscant donar una resposta a una pregunta complexa, un problema o un repte del món real i aplicar-ho.  

els docents

Espai Idiomes és una escola d’idiomes que compta amb un grup de professionals de l’ensenyament de llengües especialitzat en diferents edats. 

Som un centre preparatori i formador oficial de Cambridge, així com centre col·laborador amb la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB.